Viri

srednji vek - zemljevidi


Evroatlas - zgodovinske karte

 


Evropa okoli leta 1000

Evropa okoli leta 1300

Evropa okoli leta 1500

evropska verstva po križarskih vojnah

Evropa v času preseljevanja ljudstev

Nove velesile v Sredozemlju v začetku srednjega veka

Selitev Slovanov iz pradomovine