zapis


KRŠČANSTVO IN VZPON CERKVE


 1. Pokristjanjevanje in misijonarji
 2. Samostani in menihi
  • meniški redovi
  • dejavnost
 3. Papeška država
  • boj med cerkveno in posvetno oblastjo
 4. Shizma - cerkveni razkol 1054
  • rimokatoliški zahod in pravoslavni vzhod
 5. Inkvizicija
  • krivoverci - heretiki
  • Jan Hus