zapis


SREDNJEVEŠKA DRUŽBA IN GOSPODARSTVO


 1. Uvod
  • znanje
  • higienska razmere
  • bolezni (kuga, gobavost)
  • lakote
 2. Kmetijstvo
  • ralo, triletno kolobarjenje
  • kmečka trgovina
 3. Srednjeveška mesta
 4. Življenje na dvorcih
  • privilegirano plemstvo
  • dvorci in utrjeni gradovi
  • prosti čas
 5. Frankovska oblika fevdalizma
  • vazalni odnos
   • vazal, senior
   • fevd
  • zemljiško gospostvo
   • osebno nesvobodni kmetje, privezanost na zemljo
   • dajatve (urbarji: pravda, desetina, tlaka)
   • kmečki punti