Poljska in Rusija


Evropa okoli leta 1000

 


Poljska
Do 12. stol. je bila Poljska enotna država, do 14. stol. pa je razpadla. V 14. stol. je dinastija Piastov Poljsko ponovno združila. Uvedli so veliko reform, ki so okrepile državo. Glavno mesto Krakov je dobilo univerzo, v mestih pa so imeli glavno vlogo Nemci, Judje in Madžari. Poljsko meščanstvo je bilo zelo šibko. Največjo moč je dosegla v 15. st., ko se je povezala z Litvo. Glavna gospodarska panoga je bila poljedelstvo. Poljska je bila takrat žitnica Evrope. Zvezo je kmalu porazila država nemškega viteškega reda.

Rusija
Rusija je nastajala med 9. in 10. st. Razdeljena je bila na številne kneževine, ki so se stalno bojevale med seboj. Rusijo so ogrožali Švedi, Danci in Nemci, v 13. st. pa so del Rusije za 250 let zasedli Mongoli pod Džingiskanom. Rusija je zaostala za evropskim družbeno-gospodarskim razvojem. V 13. stol. je dobivala pod Mongoli vedno večjo vlogo Moskva. Rusi so si sčasoma priborili samostojnost. Uvedli so nov enotni denar, modernizirali vojsko, razvijali trgovino. Ruski fevdalni sistem je bil zelo trd. Evropski tempo in status velesile je ujela šele sredi 17. stoletja s carjem Petrom Velikim iz družine Romanov.