navodila


Samostojno boš odpotoval v srednji vek - v čas vitezov, srednjeveških mest, gradov, kuge, kmečkih uporov, kraljev, cerkva, križarjev, turških vpadov. Tvoje potovanje se začne s propadom Rimskega imperija leta 476 in konča leta 1492 s Kolumbovim pristankom na Bahamskem otočju. Po potovanju boš razumel, kako so nastali temelji današnjih evropskih držav. Skupaj z Vikingi, Vandali, Huni, Obri in Ogri boš užival na osvajalnih pohodih. Spoznal boš, kdo so bili fevdalci in kako so živeli na gradovih. Čudil se boš počasnosti takratnega tempa življenja, neznanju in vraževernosti srednjeveških ljudi. Srh te bo spreletaval ob podatku, da je ob epidemijah kuge umrl vsak tretji človek in še in še...

 

UČNO GRADIVO

Snov je razdeljena na poglavja:

  1. Preseljevanje ljudstev
  2. Gospodarstvo in družba
  3. Krščanstvo in Cerkev
  4. Kultura, umetnost in znanost
  5. Politična zgodovina srednjega veka

V uvodu se vedno nahaja poudarjeno zapisan povzetek snovi. V osrednjiem delu so podane osnovne informacije, aktivne povezave (linki) pa pripeljejo do podrobnejših pojasnil in zanimivosti. Fotografije in zemljevidi ponazarjajo učno gradivo, velikokrat pa so nosilke osnovnih informacij. V slovarčku so razloženi manj znani pojmi.


TVOJE DELO (PRI VSAKEM POGLAVJU)

Pri vsakem poglavju:

  • Zapiši naslov učne enote in prepiši zapis učne snovi.
  • Samostojno si dopolni zapis učne snovi (izpiski, miselni vzorec, skice idr.)
  • K zapisu priloži naloge.

Učno gradivo preštudiraj in si ga čim več zapomni. Ker je gradiva veliko, si zapomni samo ključne pojme v posameznih vsebinskih enotah. Za lažjo orientacijo v učni snovi si gradivo smiselno izpiši (ne prepiši). Če stvar "zaškripa", pozorno preberi učno gradivo še enkrat. Pri težjih nalogah ti je na voljo pomoč. V učnem gradivu so pomembne tudi fotografije, skice, karte in zgodovinski viri, ki so ponekod priloženi. Viri učnega gradiva (besedil, podatkov, fotografij) so posebej navedeni v zavihku "literatura".

Kako se učiš?

 


KAJ POMENIJO POSAMEZNI ZNAKI?

 

vir učnega gradiva, s katerim si lahko tudi ti pomagaš

zanimive priloge, ki si jih je vredno ogledati

naloge, ki jih moraš opraviti


 

Korajža velja!