navodila


UČNO GRADIVO

V uvodu se vedno nahaja poudarjeno zapisan povzetek snovi. V osrednjiem delu so podane osnovne informacije, aktivne povezave (linki) pa pripeljejo do podrobnejših pojasnil in zanimivosti. Fotografije ponazarjajo učno gradivo, velikokrat pa so nosilke osnovnih informacij. V učnem gradivu so pomembne tudi zemljevidi in zgodovinski viri, ki so ponekod priloženi. Viri učnega gradiva (besedil, podatkov, fotografij) so posebej navedeni v zavihku "literatura". V slovarčku so razloženi manj znani pojmi. Zapis učne snovi in naloge, ki jih moraš opraviti, so sestavni deli vsake učne enote.


TVOJE DELO

Pri vsakem poglavju:

  • Zapiši naslov učne enote in prepiši zapis snovi.
  • Samostojno dopolni in uredi zapis učne snovi (miselni vzorec, skice, izpisi, idr.)
  • K zapisu priloži tudi naloge.

Učno gradivo preštudiraj in si ga čim več zapomni. Ker je gradiva veliko, si zapomni samo ključne pojme v posameznih vsebinskih enotah. Za lažjo orientacijo v učnem gradivu imaš pripravljen zapis, ki si ga smiselno dopolni z izpiski. Če stvar "zaškripa", pozorno preberi učno gradivo še enkrat. Pri težjih nalogah ti je na voljo tudi pomoč. Korajža velja!

Kako se učiš?