Na razpolago imaš naslednje teme: Vojna rož, Ivana Orleanska, Bitka pri Poitiersu, Padec Carigrada, Bitka na Kosovem polju, Stoletna vojna, Sicilijanske večernice, Četrta križarska vojna, Otroška križarska vojna, Dubrovniška republika.

Izberi enega izmed navedenih dogodkov, spopadov, vojn. Podrobneje naštudiraj izbrano temo, zberi podatke, informacije, karte, fotografije, skice ipd. ter izdelaj miselni vzorec z izbranim naslovom! Opremi ga s skicami, fotografijami, zemljevidi idr.


Še zadnja naloga: izdelaj časovni trak (urediš v zvezek, narišeš na papir, opremiš s fotografijami... kakor koli). V časovni pregled vključi naslednje letnice in spodnje dogodke (dogodke moraš z letnicami povezati sam)

Letnice: 476, 622, 732, 820, 1000, 1054, 1451, 1453, 1455, 1492

Dogodki (pomešani): bitka pri Poitiersu, konec karantanske samostojnosti, razdelitev na rimokatoliško in pravoslavno Cerkev, propad zahodnega dela Rimskega imperija, padec Konstantinopolisa, Mohamedova hidžra, Vikingi v S Ameriki, izgon Mavrov - Arabcev iz Evrope, knez Friderik II. podeli Celju mestne pravice, Gutenberg natisne Biblijo