menihi in njihovi redovi

Meniški red (samostanski, verski red) je verska skupnost ljudi, ki živijo po posebnih pravilih, navadno v skupinah. Članice samostanskega, verskega reda se imenujejo nune - redovnice, moški predstavniki so menihi in bratje (predstavniki redov, ki niso duhovniki). Ločimo:

Kontemplativni (globoko premišljevanje, poglabljanje v duhovnost) redovi: pripadniki teh redov so se prostovoljno umaknili iz posvetnega življenja. Ora et labora! Imajo gospodarska posestva, da se neodvisno sami oskrbujejo za življenje in da imajo finančni vir za obnavljanje arhitekture.

 • benediktinci (najstarejši, že v 6. st. Benedikt ustanovi Monte Cassino, ora et labora = moli in delaj, pokorščina-uboštvo-čistost, Benedikt v Sl. Goricah, Gornji grad)
 • cistercijani (delovni, reformirani benediktinci, strogi, od 12. st., Stična - 1136, Kostanjevica na Krki)
 • kartuzijani (puščavniški, 1084, sv. Bruno, ime po dolini Chartreuse, Žiče, Jurklošter, Bistra, Pleterje)
 • lazaristi (1625, misionarji, pomoč ljudem, šolanje duhovnikov, v Sl. jih povabi Slomšek - sv. Jožef za vodenje ljudskih misijonov - vzgoja, duhovne vaje)
 • trapisti (strog reformistični red, iz cistercijanov 1644, 4x6 ur, Brestanica, BiH)
 • karmeličanke (red sester device Marije s Karmelske gore v Palestini, 1229, čaščenje božje matere, Sora, Mirna peč)
 • klarise - 1212 po Klari Asiški, ženske, popolna kontemplacija, molk, predanost, zaprtost, Nazarje (štejejo v ženski red frančiškanov)

Uboštveni, beraški redovi: so nastali kasneje; posnemajo Kristusa v delovanju in uboštvu - prepovedana je lastnina, delujejo med ljudmi, pomagajo v skupnosti ipd. (ubožnice, sirotišnice, bogoslužje v bolnišnicah, javne kuhinje...)     

  • frančiškani (revni, Frančišek Asiški, evangelijski duh resnice, skromnosti... znotraj so redovi z majhnimi razlikami: frančiškani; minoriti - 1223; kapucini - uboštvo znotraj reda, se odcepijo 1525, ime po kapuci)
  • uršulinke (1535 v Italiji, pomagati dekletom, da služijo bogu kot posvečene osebe sredi razkristjanjenega sveta, ne da bi jih vezale zaobljube, pomoč dekletom, Mekinje,
  • salezijanci (1859 v Torinu, Don Bosco, vzgojitelji vere, dvojnost vzgoje in vere, oratoriji)

   


   

  frančiškani, benediktinci in kartuzijani

  Stična - najstarejši samostan na Slovenskem iz leta 1135 (natisnjen v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske)

   


   

cistercijani v Stični

trapisti v Brestanici

kartuzija Pleterje

žicka kartuzija in najstarejša gostilna na Slovenskem