"Osvobodimo Kristusov grob!"


Križarji so pogosto plenili države, skozi katere jih je nesla pot in pohodi niso bili vedno le verske narave. V IV. križarski vojni so križarji zasedli Bizanc in ustanovili Latinsko cesarstvo (1204-1261) pod beneškim vplivom. Za ta konflikt se je 800 let kasneje (leta 2001) papež Janez Pavel II. (Karol Wojtyla) javno opravičil. Leta 1212 se je začela "otroška" križarska vojna, ko so križarji zbrali več tisoč otrok, da bi se nedolžnim in neoboroženim posrečilo to, česar niso zmogli z zločini obremenjeni vojaki. Križarji so jih oddali premetenim trgovcem, ki so jih prepeljali iz francoskega Marseilla v Aleksandrijo, kjer so jih prodali kot sužnje. Prav tako naj bi bilo v vseh križarskih vojnah ubitih 3 milijone Judov in dvakrat toliko muslimanov.

 VITEŠKI REDOVI

Glavna vojna sila kristjanov v Palestini in njihova stalna vojska so bili viteški redovi. Združevali so značilnosti meniških redov in viteškega stanu. Nastali so iz goreče vere vitezov, ki so si za edini življenjski cilj izbrali boj za vero in boga. Bojevnik reda se ni bojeval zase in za svoje cilje - boril se je za zmago vere. Vsak red je imel značilen redovni znak. V viteški red so lahko stopili samo sinovi iz plemiških družin. Značilnost vitezov je bil skoraj neverjeten pogum. Vsak red je bil odgovoren samo papežu. Na vojnih pohodih so se podredili poveljniku pohoda. Najbolj znani redovi so bili:

Red sv. Ivana ali ivanovci (bel križ na rdečem polju) je bil ustanovljen leta 1070, vojaški značaj je dobil 1118. Ime je dobil leta 1099 po bolnišnici sv. Ivana Jeruzalemskega. Sčasoma sosepreselili na Malto (ime malteški vitezi), od koder jih je pregnal Napoleon.
Red templjarjev (rdeč križ na belem polju) je dobil pravila leta 1128. Sedež reda je bil v stari templjarski četrti Jeruzalema (ime reda). Že okoli leta 1130 sta vrgli na templjarje slabo luč homoseksualnost in bankirstvo. Templjarski viteški red je imel v Evropi velike posesti. Po izgubi Jeruzalema so se do 1291 umaknili v Francijo. Francoski kralj si je prizadeval za njegovo razpustitev, to je nazadnje pri papežu tudi dosegel. Red je bil zapuščen na koncilu leta 1312. Vse redovno imetje je pripadlo redu ivanovcev.
Nemški viteški red - tevtonci (črn križ na belem polju, pri nas poznani kot "križniki" s sedežem v Križankah) je bil ustanovljen leta 1119 v Jeruzalemu. Član reda je bil lahko samo Nemec. Že v 12. stoletju je bil zelo močan in bogat tudi v Evropi. Po letu 1466 je red postal vazal Poljske, po letu 1525 je izgubil vojaški pomen. Ukinjen je bil leta 1809.

templjarji v napadu