KARANTANIJA Več >

HRVAŠKA
je dosegla največji razvoj in višek pod kraljem Tomislavom Trpimirovićem v 10. stoletju, v 11. stoletju pa se je priključila še Dalmacija. Kasnejši razvoj jih je pripeljal pod nadoblast Ogrske, obdržale pa so se močne hrvaške fevdalne rodbine Frankopani, Šubići in Zrinjski. 

BOSNA
je najdlje obdržala plemensko ueditev. Bila je pod nadoblastjo Bizantincev, Ogrov in Hrvatov. Leta 1180. leta je ban Kulin zasnoval prvo jedro bosanske države, ki ga je nadalje razvijal ban Štefan II. Kotromanić (1322-1353) z osvojitvijo takratnega Huma (danes Hercegovina). Višek je dosegla pod vodstvom Štefana Tvrtka I. (1353 in 1391), ko je za kratko obdobje uživala status najmočnejše in najbolj cvetoče slovanske države na Balkanu. Leta 1463 so državo podredili Turki.

SRBIJA
Jedro države je bila Raška,ki si je kasneje priključila svobodno Dukljo, kasnejšo Zeto (današnjo Črno goro). Višek je dosegla pod Nemanjići 12. do 14. st. (Štefan Nemanja) in največji obseg v času Dušana Silnega, ki je izdal sodobni zakonik. Leta 1389 so jo porazili Turki v bitki na Kosovem polju. Srbi imajo samostojno pravoslavno cerkev, njihovo gospodarstvo pa temelji na kmetijstvu in bogatih zalogah rud.

BOLGARIJA
Bolgari so slovanski narod, ki živi na ozemljih, nekdanjih rimskih provinc Mezija in Trakije (današnja Romunija, Srbija ter Makedonija). Svoje ime so dobili po turškem plemenu, ki se je pomešalo s slovanskim prebivalstvom in tako ustvarilo nov bolgarski narod s slovanskim jezikom. Potomci prvotnih turških Bolgarov so Čuvaši ob srednji Volgi. Zaradi stikov z Bizantinci so Bolgari pretežno pravoslavne vere. V 7. stoletju so s plemensko zvezo, ki je porazila Avare, nastali zametki Bolgarije. Prva zlata doba Bolgarije je bila v času vladavine kneza Borisa I. in carja Simeona (9. do 10. stoletje). V 11. stoletju so bili pod nadoblastjo Bizantincev. V obdobju od 12. do konca 14. stoletja so bili v glavnem samostojni. Od tedaj dalje so pripadali Otomanskemu imperiju do leta 1878, ko so se z rusko pomočjo rešili turške oblasti.
  

 

Jugovzhodna Evropa okoli leta 1000