avtor

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje


literatura

Broz, M. (2002). Renesansa. E-gradiva na URL http://www.facka.si/osebne-strani/ucitelji/broz/projekti/ renesansa/zgodovina.html
Gombrich, E.H.J. (1995). Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce. Ljubljana: DZS in Panatal.
Grajska politika, na URL http://zimk.zrc-sazu.si/. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.
HyperHystoryOnline, spletni portal World History Onlne, Vancouver, Kanada, na URL http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html
Ilustrirana zgodovina sveta (2005). Radovljica: Didakta.
Janša-Zorn, O., Mihelič, D. (1998). Stari in srednji vek. Ljubljana: DZS.
Kdaj, kje, zakaj in kako se je zgodilo (2005). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Medieval ages, na URL http://www.historyforkids.net/medieval-daily-life.html
Oxfordova enciklopedija zgodovine, Od pradavnine do 19. st. (1993). Ljubljana:DZS.
Razpotnik, J., Snoj, D. (2008). Raziskujem preteklost 7. Ljubljana: Rokus Klett.
Srednji vek, BBC portal, na URL http://www.bbc.co.uk/history/british/middle_ages/
Srednji vek, na URL http://edsitement.neh.gov/lesson-plan/not-everyone-lived-castles-during-middle-ages
Srednji vek, na URL http://www.history.com/topics/middle-ages
Srednji vek, Spletna Enciklopedija Britannica, na URL http://www.britannica.com/EBchecked/topic/380873/Middle-Ages
Svetovna zgodovina v preglednicah (2005). Ljubljana: Cankarjeva založba.
Šolski zgodovinski atlas (2012). Ljubljana: DZS.
The History of the World, Camelot International, na URL http://www.camelotintl.com/world/europe.html
The Times atlas svetovne zgodovine (1989).  Ljubljana: Cankarjeva založba in DZS.
Zgodovina na TV History Slovenia, na URL http://www.historytvslovenia.com/home.html
Zgodovina v slikah, knjiga 4 (1976). Ljubljana: DZS.
Zgodovinski časovni trak (1993). Zgoščenka. Ljubljana: DZS.

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene. ®