| OBDOBJA | NAVODILA | NALOGE | SLOVAR | ZAPIS | ZEMLJEVIDI | <<<< |

 

PRESELJEVANJE LJUDSTEV

 

 

PRESELJEVANJE LJUDSTEV

Po propadu Z dela rimske države 476. leta (vzhodni del, s središčem v Bizancu, je ostal) je sledilo burno obdobje preseljevanja ljudstev. Propadle so številne antične naselbine, večja pristanišča, cestne povezave ter nivo znanja. V Sredozemlju so se oblikovale nove velesile. Med 5. in 8. stoletju so barbarska ljudstva preplavila celotno območje Zahodnorimskega imperija in povsem preuredila način življenja: Huni, Avari, Vandali, Goti, Slovani, Angli, Sasi, Vikingi. Več >

 

NOVE VELESILE V SREDOZEMLJU

Germani so si razdelili oblast nad ozemljem Zahodnorimskega cesarstva. Staroselci so se sčasoma stopili s prišleki. V Sredozemlju so se oblikovale nove velesile: Bizantinska država, Frankovsko kraljestvo in Arabska država. Več >

  

TEMNO ODOBJE

V času preseljevanja ljudstev so propadle številne antične naselbine, večja pristanišča, cestne povezave ter v glavnem denarno gospodarstvo. Zopet je prevladala menjava blaga za blago. Velika večina ljudi se je preživljala s kmetijstvom in sama pridelala in izdelala vse, kar so potrebovali za življenje. Upad pismenosti je bil opazen. Znanje grščine in latinščine je bilo pozabljeno, uveljavljali so se germanski jeziki. Ponekod so pod vplivom germanskih jezikov latinščino preoblikovali v nove, romanske jezike (španščina, francoščina, italijanščina).

 

NASELITEV ALPSKIH SLOVANOV

Konec 6. stoletja se na ozemlje med Donavo in Kolpo naselili naši predniki Alpski Slovani. Sčasoma so nastali zametki prve državne tvorbe Slovencev Karantanije Več >

 

 

 

 

DRUŽBA IN GOSPODARSTVO

 

 

KRŠČANSTVO IN VZPON CERKVE

 

 

ZNANOST, KULTURA, UMETNOST

 

 

POLITIČNA ZGODOVINA