zapis učne snovi...

     

 

VEROVANJE IN OLIMPIJSKE IGRE

 1. Mnogoboštvo
  • Olimp
  • Zevs, Afrodita, Apolon, Ares, Artemida, Atena, Demetra, Dioniz, Had, Hera, Hermes, Pozejdon
  • človeške podobe in lastnosti
 2. Preročišča - Delfi
 3. Epi in miti
  • heroji, junaki, polbogovi, Ahil, Sizif...
 4. Muze (zaščitnice umetnosti in znanosti) in nimfe (naravna božanstva)
 5. Olimpijske igre
  • Olimpija
  • štetje let
  • olimpijski mir
  • tekmovanje in prireditve
  • olimpijske igre nove dobe

 

Novi pojmi: Olimp, Olimpija, muze, nimfe, olimpijske igre, olimpijski mir

Reši naloge iz navodil in jih zapiši v zvezek!