verovanje in olimpijske igre - navodila za delo

     

 

Pri Grkih so nadnaravne sile dobile človeško pododbo. Nastala so božanstva. Grški bogovi, ki so živeli na Olimpu, so imeli človeške podobe in lastnosti. Vrhovnemu bogu Zevsu na čast pa so vsaka 4 leta orgnizirali tudi olimpijske igre. Prve so bile leta 776 pr.n.št. V času iger je veljal olimpijski mir. Te zanima?

 

 1. Spoznaj se z učnimi cilji ("kaj znam"), ki ti povedo, kaj boš v poglavju spoznal.
 2. Preberi učno gradivo. V osrednjem delu so zapisane osnovne informacije. Linki (aktivne povezave) te vodijo k podrobnejšim pojasnilom. Ne pozabi, da so poleg besedil pomembne tudi fotografije, zemljevidi, skice.
 3. V zvezek zapiši naslov učnega poglavja in prepiši tabelski zapis snovi.
 4. Učno gradivo še enkrat predelaš. Če so med gradivom naloge, jih sproti rešuj. Ali razumeš vse nove pojme?
 5. Ko končaš, še enkrat preglej učne cilje. Če "snov še ne leži v glavi", preglej gradivo še enkrat. Razlage za posamezne vsebine, ki te posebej zanimajo, poišči sam v strokovni literaturi ali na svetovnem spletu. Uredi si zapis snovi - dopiši snov, poišči fotografije, pobarvaj ključne pojme, preriši skice ipd.

Korajža velja!

 


Ko končaš z učenjem, boš znal rešiti spodnje naloge. Rešitve zapiši v zvezek!

1. NALOGA - napiši vsako geslo rešitve v svojo vrsto. V oklepaju imaš številko črke iz dobljene besede, ki jo zapiši pred geslo. Črke brane navpično dajo rešitev - muzo epskega pesništva. Primer: E___ VRHOVNI GRŠKI BOG Z E V S (izpiši 2. črko besede-rešitve)


____ MUZA ZGODOVINE _____ _____ _____ _____ (na začetek izpiši 1. črko besede-rešitve)

____ ZAŠČITNICA DRUŽINE IN ZAKONA _____ _____ _____ _____ (na začetek izpiši 4. črko besede-rešitve)

____ GRŠKA GORA, BIVALIŠČE BOGOV _____ _____ _____ _____ _____ (na začetek izpiši 2. črko besede-rešitve)

____ GRŠKI JUNAK, KI JE IMEL RANLJIVO LE PETO _____ _____ _____ _____ (na začetek izpiši 3. črko besede-rešitve)

____ JUNAK Z OTOKA ITAKE _____ _____ _____ _____ _____ _____ (na začetek izpiši 1. črko rešitve)

____ BOG, KI GA SPREMLJA DEVET MUZ _____ _____ _____ _____ _____ _____ (izpiši 2. črko besede)

____ KRAJ, KJER SO POTEKALE 1. O. IGRE _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ (izpiši 8. črko)


2. NALOGA

 • Preberi si sestavek o Argonavtih ter nariši njihovo ladjo Argo.

3. NALOGA

Odgovori na vprašanja!

 • Opišite vlogo preročišč!
 • V čem se loči Olimp od Olimpije?
 • Od kod izvira beseda muzej?
 • Kaj pomeni beseda mnogoboštvo?
 • Katero leto bi po grškem štetju let pisali danes?