kaj znam...

     

 

VEROVANJE GRKOV IN OLIMPIJSKE IGRE

 1. Znaš navesti, kako so olimpijske igre in verovanje povezovalo politično razdeljene Grke.
 2. Oceniš pomen olimpijskih iger v življenju Grkov.
 3. Opišeš značilnosti verovanja starih Grkov -
  • poznaš vlogo preročišč
  • znaš našteti najpomembnejše grške bogove
  • poznaš pomen grških mitov
  • znaš kratko obnoviti najpomembnejša Homerjeva epa - Iliado in Odisejo
 4. Znaš razložiti nove pojme.

 

Pojmi: Olimp, Olimpija, olimpijski mir, Delfi, Iliada, Odiseja, grški bogovi, ep, mit, muze, nimfe