zapis učne snovi...

     

 

GRŠKE MESTNE DRŽAVICE – POLISI

 1. Naselitev grških plemen - temna doba
  • AHAJCI (osrednji del, Peloponez, Mikene), 2000 pr.n.št.
  • JONCI  (osrednji del, otoki, Atene)
  • DORCI (Šparta, J Peloponez) , 12. st. pr.n.št.
  • skupna domovina Helade
 2. Polis (grška mestna državica)
  • politika
  • vojska
  • delitev družbe (aristokrati, demos, sužnji)
 3. Šparta
  • kopenska velesila, vojaško urejena država
  • špartanska vzgoja
 4. Atene
  • zlata doba, Periklej
  • demokracija
 5. Peloponeške vojne (vzrok in rezultat)

 

Novi pojmi: polis, aristokracija, demos, špartanska vzgoja, antična demokracija, zlata doba Aten, Periklej

 

ŠPARTA

 

ATENE

Dorci

plemena

Jonci

aristokrati

oblast

svobodni demos

vojaška država

državna ureditev

demokracija

špartanska vzgoja, kratki odgovori, uporabna skromna umetnost, redkobesednost

šolanja, kultura

šolanje vseh, gimnazije, bogata umetnost in izjemen kulturni razvoj