mestna državica - polis

 

 

 

 

 

polis Atene

Polis je obsegala mesto in podeželsko okolico. Največkrat je mestna državica imela do 20.000 prebivalcev (Atene na višku moči do 350.000). V središču naselbine je bil osrednji trg - agora. Na vzpetini se je nahajala trdnjava - akropola. V njej so bili templji, v katerih so prebivalci častili božanstva.

 


V Grčiji je bilo več deset polis, najpomembnejši pa sta bili Atene in Šparta.

Korint je bil najbogatejša luka antične Grčije. V Korintu so načrtovali in sestavili ladjo triremo (triaro). To so bila najsodobnejša plovila takratnega časa. Predstavljale so osnovo grške trgovske in vojne mornarice. Korintski umetniški stil je bil najrazkošnejši. Korinčani so želeli prekopati morski kanal med Korintskim in Saronskim zalivom, vendar jim zaradi tehničnih omejitev načrt ni uspel.  V obeh zalivih so imeli dve pristanišči, med katerima so uredili kakovostne kopenske poti. Manjše ladje so iz enega v drugi zaliv premeščali tudi s pomočjo zahtevnega sistema zapornic.

Korint je bil bogato trgovsko in finančno središče ter pestro pristaniško mesto. V njem se je srečevalo veliko običajev, jezikov, kultur, poklicev. Množica je zagotavljala tudi svobodno življenje, ki je velikokrat mejilo na nemoralo. Sloves radoživosti je Korint obdržal vse do apostola Pavla, kar je razvidno tudi iz njegovih poslanic "Pisma Korinčanom", v katerih napada to pohlep in nemoralo.