demokracija - vlada ljudstva

 

izkopane črepinje na nekdanjem kraju zborovanja v Atenah

 

Periklej javno govori ljudem na govorniškem odru, imenovanem pnyx. Čas govora posameznikov je bil omejen z vodno uro. Govornik je lahko govoril okoli 6 minut, dokler se voda iz ene posode ni prelila v drugo.

 

atenski govorniški oder (pnyx) danes

 

 

 

 

 Preberi spodnje besedilo, razmisli in odgovori!

 1. Preberi spodnje besedilo in ugotovi avtorja ter čas njegovega nastanka!
 2. Pojasni (slovarček!) izvor besede "demokracija"!
 3. Kaj so zagotavljali demokratični atenski zakoni?

"Naša ureditev ni podobna zakonom sosednjih držav... Dela v dobro večine in ne le manjšine, zato jo imenujemo demokracija. Zakoni obravnavajo enako vse državljane. Za uspeh v družbi je pomembna sposobnost posameznika in ne družbeni položaj... Svoboda, ki jo zagotavlja država, velja tudi v vsakdanjem življenju..." (Tukidid, Peloponeške vojne, 5. st.pr.n.št., v Razpotnik, Snoj, 2008 )Prebivalstvo Aten so sestavljali

 • svobodni državljani,
 • tujci (brez političnih pravic, plačujejo davke, služijo v vojski) in
 • sužnji.

Prve zakone, ki so bili zelo strogi, je Atencem v 7. st. pr.n.št. napisal Drakon (drakonske kazni). Kasneje sta kazni omilila Solon in za njim Kleisten. Vedno bolj so omejevali oblast bogatih in posameznikov. Bogatejši sloji prebivalstva niso imeli več prednosti v družbi. Razvijala se je vlada ljudstva - demokracija.

Vsak svoboden moški državljan je imel pravico sodelovati v ljudski skupščini, ki je imela dejansko oblast v državi. Sestajala se je na prostem vsakih 10 dni. Cenjeni so bili dobri govorniki - retoriki, ki so javno nastopali in bili odgovorni za svoje besede. Državne službe so bile plačane in tako so jih lahko opravljali tudi revni. Sodnike so izbrali med svobodnjaki z žrebom. Demokratičnost so varovali s črepinjsko sodbo - ime politika, ki je bil nedemokratičen, so zapisali na črepinje; več kot 5000 podpisov je pomenilo desetletni izgon za imenovanega politika. 

V takratni demokraciji pa ženske (110.000 oseb ali 40% prebivalstva je ženskega spola in otrok), tujci (15%) in sužnji (33%) v političnem življenju niso sodelovali.


Preberi zgornje besedilo in odgovori!

 1. Kako so v Atenah zagotavljali vlado ljudstva? Bodi pozoren,
  • kako so širili svoje politične ideje,
  • kako so preprečili pomembnejšo vlogo bogatih,
  • kako so preprečili uporabo "znancev in vez" pri dodeljevanju služb ter
  • kaj je bil namen črepinjske sodbe!
 2. Koliko % ljudi je lahko sodelovalo pri vodenju države v Atenah v antičnem času?