kaj znam...

     

 

GRŠKE MESTNE DRŽAVICE - POLIS

Znaš opisati značilnosti polis, našteti družbene sloje v Grčiji, pojasniti nastanek, življenje in posebnosti vojaško urejene Šparte ter razložiti značilnosti življenja v demokratičnih Atenah.

  1. Opišeš značilnosti temnega obdobja (čas naseljevanja helenskih plemen).
  2. Ustrezno pojasniš značilnosti polisa in pojem "politika".
  3. Našteješ in opišeš družbene sloje v antični Grčiji in njihov položaj.
  4. Na karti pokažeš Peloponez in opišeš vojaško ureditev Šparte.
  5. Razložiš špartansko vzgojo.
  6. Opišeš dosežke v "zlati dobi Aten" in značilnosti Periklejeve vladavine.
  7. Pojasniš antično demokracijo v Atenah.
  8. Razložiš vzrok in rezultat peloponeških vojn.

 

Znaš pojasniti pojme: polis, aristokracija, demos, špartanska vzgoja, antična demokracija, zlata doba Aten, Periklej

Za časovno orientacijo si oglej časovnico!