Atene

 

 

 

 

morje Grkom predstavlja okno v svet

grška trgovska ladja

atenska Akropola

Periklej

 

 

 

Obrt in trgovina

Pogoji za poljedelstvo so bili skromni, zato so se v Atenah zelo razvili obrt, trgovina, denarni posli in pomorstvo. Atene so bile pomorska velesila. Izvažali so vino, olive, srebro, orožje in keramiko (keramika je celo dobila ime po predelu Aten, imenovanem Kerameikos).

 

Kakovostna izobrazba

Vse življenje svobodnih Atencev se je odvijalo v okviru družine, ki jo je vodil oče. Vzgoja otrok je do 7. leta potekala doma, kasneje v šolah. Učili so se brati, pisati, računati, igrati na glasbila. Šolanje je bilo dostopno tudi revnejšim. Od 16. leta dalje so bogati lahko nadaljevali šolanje na gimnazijah, kjer so gojili veliko športnih disciplin ter se poglabljali v književnost, filozofijo in politiko. Ostali so se vključevali v obrtne poklice svojih staršev. Dekleta so se le izjemoma posebej izobraževala. Vzgajali so jih za bodoče gospodinje in matere. 

 

Zlata doba Aten

Sredi 5. st.pr.n.št. je v Atenah nastopila "zlata doba". Državo je vodil Periklej (449 - 429 pr.n.št.), ki so ga za stratega, vojaškega poveljnika izvolili 15 krat. Kot državnik se je zavzemal za okrepitev demokracije in je utrdil kulturno vlogo Aten. Mesto je privabljalo pesnike, filozofe, pisatelje, znanstvenike, gradbenike. Spodbujal je zahtevne stavbarske projekte. Na novo so zgradili akropolo in obnovili pristanišče Pirej.

 


 

Odgovori! Po potrebi podatke poišči na svetovnem spletu.

  1. Na zemljevidu poišči Atene in polotok Atiko!
  2. Ali so bile ženske v Atenah enakopravne? Zakaj?
  3. Kaj so bile gimnazije? Kaj na gimnazijah poučujejo danes?
  4. Kaj pomeni, da je "morje okno v svet"? Ali to velja še danes?