zgodovina in geografija

 

zgodovina

Herodot (460-380 pr.n.št.) je "oče zgodovine" - prvi svetovni zgodovinar, saj je kot pripovedovalec zgodb poročila razširil tudi s pripovedmi iz bitk, drugimi zgodovinskimi pripetljaji in opisi čudes tujih dežel. Bil je prvi, ki ni samo zapisoval preteklost ampak jo je razlagal in sklepal na prihodnost. Obhodil je grška mesta in glavna verska ter športna praznovanja. V zameno za plačilo je ponujal svoj nastop.

 

 

geografija

Grki so veliko pluli in trgovali daleč po in celo izven Sredozemskega morja. Orientacija in poznavanje neznanih območij je bilo ključnega pomena za potovanja. Znanost o zemeljskem površju je prvi poimenoval geografija (gea - Zemlja, graphein - pisati) Eratosten (276-194 pr.n.št.). Izračunal je premer Zemlje in razdaljo od Zemlje do Sonca. Izdelal je prvo karto takrat znanega sveta. Aleksander Makedonski je s seboj na vojaške pohode vodil zemljemerce, ki so mu risali zemljevide poti. Pitagora je verjel, da je Zemlja okrogla.

 

 

Herodot

Eratostenov zemljevid sveta