zapis učne snovi...

     

 

KULTURA IN ZNANOST

K U L T U R A

 1. Gradbeništvo
  • templji (Erehteion, Partenon)
  • slogi (dorski -Šparta, jonski - Atene, korintski)
 2. Likovna umetnost
  • vazno slikarstvo (motivi, kontrast)
  • kiparstvo (resničnost, gibanje)
 3. Gledališče
  • komedija, tragedija
  • maske, način igre, moški
 4. Književnost
  • alfabet
  • basni
  • epi (Homer)
  • miti

Z N A N O S T

 1. Filozofija
  • idealizem, materializem
  • Sokrat, Platon, Aristotel
 2. Matematika, fizika in astronomija - opazovanje in meritve
  • Arhimed
  • Pitagora
 3. Medicina - Hipokratova prisega
 4. Zgodovina - Herodot: "oče zgodovine"

 

Zapis opremi s skicami (npr. alfabeta, grških stebrov, Arhimedovega vijaka ipd.)