grška kultura in znanost - navodila za delo

     

 

Spoznal boš osnove evropske umetnosti in kulture. Razumel, da vse, kar danes želiš razumeti, lahko razumeš z razumom. Vedel boš da nič ne veš! Ali ne boš vedel, da nič ne veš... in razumel tele čudne misli. Sznanil se boš z največjimi umetninami, ki so to še danes, čeprav so stare že več kot 2000 let. Spoznal, da so stari Grki izumili nekatere vsakdanje izraze in dejstva - gimnazija, Zemlja je okrogla, komedija, demokracija, politika, muzej, vijak, aristokrat idr.

Potek dela:

 1. Spoznaj se z učnimi cilji ("kaj znam"), ki ti povedo, kaj boš v poglavju spoznal.
 2. Preberi učno gradivo. Nekateri poudarjeni pojmi so "linki" - aktivne povezave na učno snov. Ne pozabi, da so poleg besedil pomembne tudi fotografije, zemljevidi, skice. Razmisli, kaj o prebranem že poznaš (snov ostalih šolskih predmetov, vsebine filmov, revij, razgovorov, svetovnega spleta...).
 3. V zvezek zapiši naslov učnega poglavja in prepiši tabelski zapis snovi.
 4. Učno gradivo še enkrat predelaš. Če so med gradivom naloge, jih sproti rešuj. Zapišeš jih pod zapis snovi. Posamezne vsebine lahko dodatno in podrobneje izpišeš v zvezek. Ali razumeš vse nove pojme?
 5. Ko končaš, še enkrat preglej učne cilje. Če "snov še ne leži v glavi", preglej gradivo še enkrat. Razlage za posamezne vsebine, ki te posebej zanimajo, poišči sam v strokovni literaturi ali na svetovnem spletu. Uredi si zapis snovi - dopiši snov, poišči fotografije, pobarvaj ključne pojme, preriši skice ipd.

Korajža velja!

 


Kako se učiš?

 1. Snov najprej hitro pregledaš.
 2. Snov nato preštudiraš (bereš, razlagaš fotografije, pojasnjuješ pojme). Učno gradivo je razdeljeno na posamezna poglavja. V vsakem poglavju so osrednji pojmi in misli poudarjeni.
 3. Poskušaš si čim več zapomniti. Za pomoč imaš v zapisu zabeležene ključne pojme, s pomočjo katerih se spomniš na vsebino. Opisuješ snov tako, da ima uvod, jedro in zaključek. Na primer: prebereš ključni pojem in ga razložiš
  • Kaj pojem pomeni?
  • Kako je do tega prišlo?
  • Opišeš dogodek.
  • Razložiš posledice.
  • Primerjaš z današnjimi, z že znanimi ipd.
 4. Ko obdelaš vsa poglavja, ponoviš celo snov še enkrat. Pripoved naj ima "rep in glavo", rdečo nit in poudarke. Ne pozabi, da je treba učno snov utrjevati in ponavljati, da ostane dlje v glavi.
 5. Razmisli, ali vsebino učne snovi že poznaš od kod drugod (filmi, revije, internet, razgovori). Znanje ni samo tisto, kar piše v učnih gradivih. Razmisli, ali se določene stvari, dogodki, okoliščine dogajajo tudi danes. Ugotovi, ali je danes drugače in kaj je podobno. Razmišljaj o snovi. Izmenjuj znanje s sošolci! Več glav več ve. Sprašuj in poslušaj.
 6. Bodi vztrajen. Zapomni si, da je učenje proces in da se ne moreš naučiti učiti prvič ali drugič, ko poskusiš. Poskusi večkrat in na različne načine. Prilagajaj si zapis snovi (barve, podčrtovanje, miselni vzorci, izrezki ali izbor fotografij, skic ipd.)