medicina

 

Grki so zapisovali oblike bolezni in načine zdravljenja. Zanimal jih je predvsem vzrok bolezni. ustanovili so šolo za zdravnike, kjer so izmenjevali svoje izkušnje. Najbolj znan zdravnik je bil Hipokrat.

Hipokrat (460-380 pr.n.št.)

Hipokratova medicina je ovrgla praznoverje in čarovnije in tej vedi položila temelje. Zbral je in kritično ocenil izkušnje staroegipčanskih in predhodnih zdravnikov. Hipokratova medicina je poudarjala, da je zdravje odvisno od skladnosti človekovega telesa - od pravilne porazdelitve in uravnoteženosti prvin, ki ga sestavljajo (zemlja, zrak, voda in ogenj, pri čem ima vsaka svojo značilnost - suhoto in vlažnost, mraz in vročino in telesni sok.

Hipokratova prisega - priseči mora vsakdo, ki postane zdravnik. S tem se zaveže k moralnim in etičnim načelom zdravniškega poklica.

1. Prisežem, da bom moža, ki me je izučil v zdravniški vedi, spoštoval... ter mu pomagal, če bo v stiski...
4. da bom dietična načela po svoji vesti in vednosti uporabljal v prid bolnikov ter odvračal od njih vse, kar bi jim utegnilo biti škodljivo in nevarno...
5. da ne bom nikoli nikomur - tudi ko bi me prosil - zapisal smrtne droge...
8. da bom v sleherno hišo, kamor me bodo klicali, stopil samo zaradi koristi bolnikov...
9. da bom molčal o vsem, kar bom...videl ali slišal o življenju in vedenju ljudi in česar ne gre obešati na veliki zvon...

 

 

 

Asklepij je bil grški bog zdravilstva, njegova spremljevalka in pomočnica pa je bila kača. Po njegovem rimskem »dvojniku« Eskulapu se simbol medicine imenuje Eskulapova palica.

 

Hipokrat