filozofija (filos - prijatelj, sofia - modrost)

 

Filozofíja je humanistična veda, ki se ukvarja s smislom našega obstoja, z našim razumevanjem sveta in odnosom do njega. Beseda je v grščini pomenila "prijatej, ljubezen do modrosti". Glavna razlika med znanstvenikom in filozofom je v tem, da se znanstvenik ukvarja z vprašanji, o katerih se je mogoče odločiti s poskusi in dokazi. Vprašanja, ki jih ne morejo odločiti s poskusi, sodijo v filozofijo. Filozofi se ukvarjajo z različnimi vprašanji, na primer - o obstoju božanstev, kaj je resnično in kaj ni, kaj pomeni zavednost,  kdaj in kako neko dejanje označimo za pravilno ali napačno.

 

Sokrat (470-399 pr.n.št.)

Bil je kipar in vojak, vendar se je odločil za življenje v revščini in poučevanje. Bil je mojster dialoga, ki mu ni bilo para. Ko so v Atenah zrušili demokracijo, jo je zopet poskušal vzpostaviti. Zato so ga obsodili na smrt z zastrupitvijo. Sokrat je mirno sprejel smrt in izpil čašo strupa iz trobelike ter med pogovorom s svojimi učenci umrl."Vem, da nič ne vem!" - v trenutku, ko se človek zave svojega neznanja, teži k spoznavanju.

Platon (427-347 pr.n.št.)

Je bil Sokratov učenec in Aristotelov učitelj. Trdil je, da sta razum in ideja najpomembnejši za razumevanje sveta (idealizem). Govoril je o platonski ljubezni, idealu čiste, "netelesne" ljubezni

Aristotel (384-322 pr.n.št.)

Je bil splošno izobražen, ugleden in je bil učitelj kraljevih otrok (Aleksander Veliki). Bil je iz Makedonije, vendar je prišel v Platonovo Akademijo, ko je bilo Platonu že enainšestdeset let. Še prav posebej se je ukvarjal z živo naravo. Platon se je obračal vstran od čutnega sveta in nekako le bežno dojemal vse, kar vidimo okoli sebe. Aristotel pa je počel ravno nasprotno: spravil se je na vse štiri in opazoval ribe in žabe, vetrnice in mak... Torej, Platon je uporabljal samo razum, Aristotel pa tudi čute (ne samo razum, ideje, temveč tudi materialno, otipljivo - materializem) . Ukvarjal se je z izredno veliko stvarmi, nekatere vede je postavil povsem na novo. Ima velik pomen v evropski kulturi. Ustvaril je strokovni jezik, ki ga posamezne znanstvene panoge uporabljajo še danes. Ukvarjal se je z biologijo, filozofijo, matematiko, logiko, astronomijo, etiko, politiko … 


Filozofsko vprašanje:

ALI JE BILA PREJ KURA ALI JAJCE?

Pomisli - od kod kura? Kdo pa je znesel jajce?