kaj znam...

     

 

GRŠKA KULTURA IN ZNANOST

Znaš opisati

  1. značilnosti grške umetnosti (slikarstva, kiparstva) in kulture (književnosti, gledališča)
  2. navedeš značilna stvaritve in avtorje grške umetnosti
  3. imenuješ in razložiš najpomembnejše dosežke Grkov v znanosti (filozofiji, geografiji, zgodovini, matematiki, fiziki, medicini in astronomiji)
  4. znaš pojasniti nove pojme

Pojmi: Parthenon, vazno slikarstvo, politeizem, alfabet, komedija, tragedija, ep, mit, filozofija, Arhimed, Pitagora, Herodot, Hipokratova prisega

 

Za lažjo predstavo poišči slikovni material na svetovnem spletu. Uredi si tudi posamezne skice. Razmišljaj o prebranih podatkih in pojmih, kajti določene izraze ali njihove izpeljanke slišiš vsak dan.