astronomija (astron - gr. zvezda)

 

od božanstev do opazovalnih rezultatov

Večina zgodovinskih ljudstev je verovala, da skrbijo za pravilno ponavljanje pojavov v naravi (letni časi, Lunine mene, dan-noč ipd.) božanstva, od muhavosti katerih je odvisna tudi uspešnost pridelka na polju. Prvi viri o astronomskih opazovanjih so se pojavili v Babiloniji, Egiptu in na Kitajskem že okoli leta 3000 pr.n.št.

Šele okrog 600 pr.n.š. so nekateri misleci bili prepričani, da lahko spreminjanje v naravi pojasnijo zgolj iz narave same in njene zgradbe. Začelo se je raziskovanje na strokovnih temeljih z opazovanji in meritvami :

  • Zemlja je okrogla, ker ima Zemljina senca ob Luninih mrkih okrogel obris. (Aristotel)
  • Zemlja in planeti krožijo okoli Sonca. (Aristarh)
  • Izmerili so velikost Zemlje. (Eratosten)
  • Sestavili so katalog 1022 zvezd in proučili gibanje Lune okoli Zemlje. (Hiparh)
  • Menili so, da se tudi Zemlja vrti. (Apolonij)

 

 


Poišči in odgovori!

V literaturi ali na svetovnem spletu poišči podatke in odgovore zapiši v zvezek!

  • Koliko meri obseg Zemlje na ekvatorju?
  • Koliko je nameril Eratosten?