kaj znam...

     

 

KRETSKO – MIKENSKA KULTURA

Znaš opisati značilnosti sredozemskih pokrajin in pojasniti, kaj je oblikovalo takratno življenje na današnjih grških tleh.

  1. Znaš opisati takratne možnosti življenje in razložiti pomen morja.
  2. Pojasniš izvor in značilnosti minojske kulture na Kreti.
  3. Poznaš legendo o Minotavru.
  4. Na zemljevidu znaš poiskati Mikene in razložiti njihov pomen.
  5. Opišeš vzrok, potek in značilnosti trojanske vojne.
  6. Znaš razložiti nove pojme.

Pojmi: minojska kultura, labirint, Knosos, Mikene, trojanski konj