grška kolonizacija in vojne s Perzijci - navodila za delo

     

 

Z Grki boš naseljeval sredozemske obale, posredoval grško kulturo v kolonije in njihovo kulturo predstavljal matičnim državam v Grčiji. Spoznal boš spopade med Grki in Perzijci. Zgražal se ob nizkotni izdaji v Termopilah. Izvedel boš, zakaj še danes atleti tečejo 42-kilometrski maratonski tek. Razumel boš, da so Grki v vojnah zmagali tudi zaradi enotnosti in obrambe svoje domovine.

Potek dela:

 1. Spoznaj se z učnimi cilji ("kaj znam"), ki ti povedo, kaj boš v poglavju spoznal.
 2. Preberi učno gradivo. Nekateri poudarjeni pojmi so "linki" - aktivne povezave na učno snov.
 3. V zvezek zapiši naslov učnega poglavja in prepiši tabelski zapis snovi.
 4. Učno gradivo še enkrat predelaj. Če so med gradivom naloge, jih sproti rešuj. Zapišeš jih pod zapis snovi.

Kako se učiš?

 1. Snov najprej hitro pregledaš.
 2. Snov nato preštudiraš (bereš, razlagaš fotografije, pojasnjuješ pojme). Učno gradivo je razdeljeno na posamezna poglavja. V vsakem poglavju so osrednji pojmi in misli poudarjeni.
 3. Poskušaš si čim več zapomniti. Za pomoč imaš v zapisu zabeležene ključne pojme, s pomočjo katerih se spomniš na vsebino. Opisuješ snov tako, da ima uvod, jedro in zaključek. Na primer: prebereš ključni pojem in ga razložiš
  • Kaj pojem pomeni?
  • Kako je do tega prišlo?
  • Opišeš dogodek.
  • Razložiš posledice.
  • Primerjaš z današnjimi, z že znanimi ipd.
 4. Ko obdelaš vsa poglavja, ponoviš celo snov še enkrat. Pripoved naj ima "rep in glavo", rdečo nit in poudarke. Ne pozabi, da je treba učno snov utrjevati in ponavljati, da ostane dlje v glavi.
 5. Razmisli, ali vsebino učne snovi že poznaš od kod drugod (filmi, revije, internet, razgovori). Znanje ni samo tisto, kar piše v učnih gradivih. Razmisli, ali se določene stvari, dogodki, okoliščine dogajajo tudi danes. Ugotovi, ali je danes drugače in kaj je podobno. Razmišljaj o snovi. Izmenjuj znanje s sošolci! Več glav več ve. Sprašuj in poslušaj.
 6. Bodi vztrajen. Zapomni si, da je učenje proces in da se ne moreš naučiti učiti prvič ali drugič, ko poskusiš. Poskusi večkrat in na različne načine. Prilagajaj si zapis snovi (barve, podčrtovanje, miselni vzorci, izrezki ali izbor fotografij, skic ipd.)