GRŠKE IN FENIČANSKE KOLONIJE (okoli leta 600 pr.n.št.)

V Atene je prihajalo naslednje blago:
skuše in ribe v slanici (Helespont - Dardanele)
ječmen in goveje zarebrnice (Tesalija)
svinjina, sir (Sirakuze)
jadrovina, papirus (Egipt)
dišeče smole (Sirija)
cipresin in cedrin les (Kreta)
rozine, posušene fige (Rodos)
preproge, blazine (Kartagina)

Grška trgovska ladja je merila v dolžino 35 m in bila široka okoli 5 m. Plula je s hitrostjo 6,5 km/h in je iz atenskega pristanišča Pirej do Egipta plula sedem dni in pol. 
TUKAJ lahko na spletnem portalu Britanskega muzeja igraš interaktivno igrico. Potopila se je grška trgovska ladja in ti kot arheolog-potapljač raziskuješ vsebino trgovskega blaga s potopljene ladje. Zanimivo!

kolonije - naselbine izven matične domovine

 

Odgovori!

  1. Imenuj večje grške kolonije!
  2. S pomočjo zemljevida ugotovi, katera današnja območja so naselili Grki!
  3. Kje so bili vzroki grške kolonizacije?
  4. Kako so bile povezane kolonije in matični polisi?
  5. Kakšen pomen so imele kolonije?

 

Kolonizacija je pospešila razvoj trgovine. Trgovci in pomorščaki so bogateli. Iz kolonij so uvažali surovine in dobrine, ki jih v Grčiji ni bilo (predvsem žito, kovine, rude in sužnje). Grški naseljenci so s seboj prinašali znanje in grško kulturo. Grški trgovci so prišli v stik z drugimi kulturami in blagom, kar je okrepilo in nadgradilo znanje doma. Zaradi cenejših kmetijskih pridelkov in obrtniških izdelkov iz kolonij pa je veliko domačih kmetov propadlo.