kaj znam...

     

 

GRŠKA KOLONIZACIJA IN GRŠKO-PERZIJSKE VOJNE

Znaš opisati grško preseljevanje po Sredozemlju in grško-perzijske vojne.

  1. navedeš vzroke in posledice grškega preseljevanja po Sredozemlju
  2. opišeš grško-perzijske vojne
    • vzrok
    • spopadi (Maraton, Termopile, Salamina)

 

Pojmi: kolonija, maratonski tek

Za časovno orientacijo si oglej časovnico!