dvig Makedonije - navodila za delo

     

 

"Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima!"

Spoznal boš, kako so Makedonci na severu Grčije izkoristili oslabljenost grških polisov po peloponeških vojnah. Seznanil se boš, kako je dvajsetletni Aleksander zavladal skoraj vsemu takrat znanemu svetu in kakšen pomen je imela njegova svetovna država.

Potek dela:

  1. Spoznaj se z učnimi cilji ("kaj znam"), ki ti povedo, kaj boš v poglavju spoznal.
  2. Preberi učno gradivo. Nekateri poudarjeni pojmi so "linki" - aktivne povezave na učno snov. Ne pozabi, da so poleg besedil pomembne tudi fotografije, zemljevidi, skice. Razmisli, kaj o prebranem že poznaš (snov ostalih šolskih predmetov, vsebine filmov, revij, razgovorov, svetovnega spleta...).
  3. V zvezek zapiši snov v obliki miselnega vzorca.
  4. Učno gradivo še enkrat predelaš. Če so med gradivom naloge, jih sproti rešuj. Zapišeš jih pod zapis snovi. Posamezne vsebine lahko dodatno in podrobneje izpišeš v zvezek. Ali razumeš vse nove pojme?
  5. Ko končaš, še enkrat preglej učne cilje. Če "snov še ne leži v glavi", preglej gradivo še enkrat. Razlage za posamezne vsebine, ki te posebej zanimajo, poišči sam v strokovni literaturi ali na svetovnem spletu. Uredi si zapis snovi - dopiši snov, poišči fotografije, pobarvaj ključne pojme, preriši skice ipd.

Korajža velja!

 


Kako izdelaš miselni vzorec?

Izdelava miselnih vzorcev je pravzaprav zapisovanje pomembnih (ključnih) besed v razvejano razporeditev. V takšni razporejeni učni snovi se je lažje orientirati. Označene in lažje opazne so pomembnejši od manj pomembnih pojmov. Povezave med sorodnimi pojmi ali vsebinami so označene s puščicami, posebnimi znaki ipd. Nazornost povečajo skice, risbe, fotografije ipd.

Nasvet:

  • Pišite tiskano. Na vsaki črti naj bo ena ključna beseda. Uporabljajte barvna pisala. Eno vsebinsko enoo napiši z isto barvo.
  • Rišite. Risbe vsebujejo veliko več informacij kot besede. V risbah poskusite zbrati informacije iz cele skupine besed.
  • Uporabljajte simbole, znamenja in puščice. Z njimi nakažete povezave v miselnem vzorcu ali pa opozorite na drugo nanašajoče se gradivo, ki ga ne želite zapisati v miselnem vzorcu, kot so npr.: citati, grafi, karte.
  • Detajli miselnega vzorca naj bodo izstopajoči, poudarjeni.
  • Uporabljajte domišljijo! V miselnem vzorcu prav nič ni prepovedano. Miselni vzorec je osebna tehnika oblikovanja zapisa in dovoljeno je vse, kar pripomore k njeni učinkovitosti.