kaj znam...

     

 

DVIG MAKEDONIJE

Znaš opisati vzroke za vzpon makedonske države, poznaš obseg države Aleksandra Velikega in oceniš njen pomen. Znaš našteti in opisati kulturne, znanstvene in tehnične dosežke v obdobju helenizma.

  1. navedeš vzroke, ki so makedonski državi omogočili vzpon v velesilo
  2. opredeliš obseg države Aleksandra Velikega
  3. oceniš pomen Aleksandrove države
  4. opišeš pojem in značilnosti helenizma

 

Pojmi: Filip Makedonski, Aleksander Veliki, Aleksandrija, helenizem

Za časovno orientacijo si oglej časovnico!