Samostojno boš spoznal izvor in prodor Turkov v Evropo, upad njihove moči ter spremembe, ki jih povzročijo v evropskem prostoru.


Navodila: Po posameznih vsebinah se pomikaš tako, da klikneš na označene pojme ali sličice, ki so aktivne povezave. Za vrnitev uporabiš gumb "nazaj" .Snov preberi ter si ključne vsebine izpiši v zvezek. Po vrsti se seznani z gradivom in rešuj naloge.

znak pomeni "naprej"

opravi nalogo, rešitve vključi v zapis ali jih priloži na koncu točkeLiteratura:

  1. Hozjan, A., Potočnik, D., 2000. Zgodovina 2 - učbenik za drugi letnik gimnazije. DZS. Ljubljana.
  2. Mirjanič, A. et al., 2010. Raziskujem preteklost. Rokus- Klett, Ljubljana.
  3. Žvanut, M., Vodopivec, P., 1995. Vzpon meščanstva. M&N, Ljubljana.