1. IZVOR TURKOVTurki so bili mongolsko ljudstvo, ki se je iz osrednje Azije v XI. st. umaknilo pred drugimi Mongoli. Najprej so se selili Turki Seldžuki. Na Bližnjem vzhodu so v XII. stoletju osvojili Malo Azijo (današnjo Turčijo). Tam so družbeno, gospodarsko in kulturno napredovali. Prevzeli so perzijsko in arabsko kulturno dediščino: islam, kulturo in fevdalno ureditev.


V XIV.st. je seldžuška država razpadla na manjše dele, med njimi pa so bili pomembni Turki pod vodstvom Osmana, ki je dal ljudstvu in državi ime - Osmani. Osman je imel dobro organizirano in disciplinirano vojsko. Izrabil je nerede v Bizantinskemu cesarstvu in se brez večjih ovir izkrcal na evropski strani Dardanel. Od tam so njegove čete vpadale na bizantinsko ozemlje in dalje na Balkan. Usoda balkanskih držav je bila zapečatena z dvema bitkama - na reki Marici (1371) in na Kosovem polju (1389).

 


NAPREJ (naloga)