1. Izvor Turkov


Prepiši naslov 1. točke in odgovori na vprašanja (v zvezek)!

- KAKŠNEGA IZVORA SO TURKI ?
- ZAKAJ SO TURKI ZLAHKA NAPREDOVALI IZ MALE AZIJE NA BALKAN ?
- KATERI DVE BITKI STA ODLOČILI USODO BALKANSKH DRŽAV ?


naprej na 2. točko