Baron Jurij Bartolomej Vega (1754 - 1802)


je izhajal iz revne družine mu je bil omogočen študij na gimnaziji in liceju v Ljubljani. Po koncu študija se je zaposlil kot inženir za rečno plovbo pri regulacijskih delih na Savi in Ljubljanici.
Leta 1870 je vstopil med topničarske cesarske armade na Dunaju. Le nekaj mesecev kasneje je pričel s poučevanjem matematike na topničarski šoli na Dunaju. To službo je upravljal enajst let. Kot vojak se je udeležil vojnih pohodov proti Turkom, Prusom in Francozom. Sprva se je bojeval kot navaden vojak, kasneje pa je napredoval vse do barona. 

Vendar pa so v zgodovino zapisani njegovi dosežki na področju matematike. Leta 1782 je izdal prvi zvezek svojih matematičnih predavanj. Knjiga se je takrat hitro uveljavila v mnogih šolah saj je bila napisana veliko bolj pregledno in razumljivo kot tedanji učbeniki. Že leto kasneje je izdal logaritmovnik, preračunan na sedem decimalk. S tem je izboljšal računanje logaritmov in povečal preglednost tablic.
Kasneje je izdal še nekaj matematičnih in fizikalnih učbenikov. Prav tako je postavil rekord tedanjega časa in število pi (3,14...) izračunal na 140 decimalk. Njegov rekord se je ohranil 52 let, metoda pa se omenja še danes. Leta 1794 pa je izšlo njegovo najznamenitejše in najpopolnejše delo- veliki desetdecimalni logaritmovnik v dveh jezikih (nemščini in latinščini) Thesaurus logarithmorum completus. Uporabni in nepogrešljivi so bili v šolstvu, znanosti,… in so del šolskega sistema še danes. 

17. septembra 1802 je Vega izginil. Njegovo truplo so v Donavi našli šele devet dni kasneje, okoliščine njegove smrti pa so še danes ovite v meglo.


Jurij Vega: Logaritemske tabliceJurij Vega je v sebi združeval znanstveno izobrazbo in praktično sposobnost. Oprijel se je pisanja učbenikov , predvsem pa preračunavanja logaritmov. Njegove logaritemske tablice pozna ves svet. Nekateri viri ga uvrščajo na 5. mesto od desetih napomembnejših Slovencev do tedaj v zgodovini.

(Vir: Povzeto na URL www.hervardi.com, dne 12.10.2014)