šolske reforme

trivialka - osnovna šola z najosnovnejšim učnim programom;učni jezik je dolgo časa nemški in ga slovenski otroci ne razumejo. Blaž Kumerdej je 1771. sestavil načrt slovenskega šolstva na Kranjskem: "...neznanje branja in pisanja med podeželskimi otroki je eden glavnih vzrokov zaostalosti na Kranjskem..."