slovenski narodni preporod

V času reform so se slovenske dežele gospodarsko, kulturno in politično okrepile. Vse spremembe so omogočile slovensko narodno prebujenje. Učni jezik v šolah je bil nemški. Veliko Slovencev je menilo, da slovenski jezik ni manj vreden od večinskih jezikov.Poudarjali so pomen slovenske kulture. Nastala so prva dela v slovenskem jeziku za šolsko uporabo.

 

MARKO POHLIN

V nemškem jeziku je izdal Kranjsko gramatiko (slovnico)

 

baron ŽIGA ZOIS

Bil je lastnik fužin in je izhajal iz premožne družine. Zanimal in podpiral je naravoslovje. Znana je njegova zbirka mineralov. Bil je lastnik knjižnice v Ljubljani. Številnim slovenskim buditeljem je bil mentor in mecen (finančni podpornik). Izobražence, ki so se zbirali pri njem, imenujemo Zoisov krog.

VALENTIN VODNIK

je bil duhovnik, pesnik in novinar. Izdajal je Lublanske novice (prvi časopis v slovenskem jeziku - 1797) ter napisal številne praktične knjige (npr.kuharico).

ANTON TOMAŽ LINHART

je bil prvi slovenski dramatik. V slovenskem in nemškem jeziku sta znani njegovi hudomušni igri Županova Micka in Matiček se ženi. Sestavil je tudi Poskus zgodovine Kranjske in drugih dežel južnih Slovanov Avstrije - nemško pisana prva zgodovina slovenskega prostora znotraj avstrijske države.

JERNEJ KOPITAR

je bil jezikoslovec, član Zoisovega kroga in je napisal prvo slovensko znanstveno slovnico.

 

Slovenci se začnemo z razsvetljenstvom uveljavljati tudi na znanstvenih področjih.

JURIJ VEGA

slovenski matematik, fizik, geodet, meteorolog, plemič in topniški častnik. Več >>>