Razsvetljenstvo s svojimi idejami ni vplivalo ne la znanost in umetnost, ampak tudi na nekatere evropske vladarje, ki so z reformami poskušali posodobiti svoje države:

  • gospodarsko in vojaško okrepiti državo
  • omejiti moč posameznih fevdalcev
  • povečati dohodke
  • povećati pravno varnost državljanov