Samostojno boš spoznaval spremembe, ki jih "prinese" razsvetljenstvo v življenje in delo posameznih držav. Posebno pozornost nameni slovenskim deželam. Spoznal boš, da je Marija Terezija kriva, ker moraš sedaj "čepeti" v šoli; zvedel boš, kaj je to kataster; spoznal kako koristen je postal hlevski gnoj; zvedel, katero razširjeno rastlino so imenovali "zemeljsko jabolko"; spoznal začetke redne vojaške službe pri nas; zvedel še kakšno informacijo o odpravi mučenja v nekdanjih zaporih in še veliko drugega...

 

 

Navodila: Po posameznih vsebinah se pomikaš tako, da klikneš na označene pojme. Ne pozabi, da so podčrtani pojmi "linki" - aktivne povezave, ki ti razkrijejo vsebino, če nanje "klikneš" in da so linki lahko tudi nekatere sličice. Za vrnitev v kazalo uporabiš gumb "nazaj" .

Potek dela: Snov moraš prebrati, si narediti izpiske in jih napisati v zvezek. Po vrsti se seznani z gradivom in sproti dopolnjuj zapis v svojem zvezku.


Domača naloga:

1. Za ponovitev snovi doma izdelaj miselni vzorec

2. S pomočjo izpiskov, učbenika, Slovarja tujk ali Slovarja slovenskega knjižnega jezika (dobiš ju v domači ali šolski knjižnici) razloži naslednje tujke: RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM, REFORMA, KATASTER, MANUFAKTURA

 

NAPREJ