davčne reforme


Kataster ali zemljiška knjiga
ima navedeno natančno popisane in izmerjene vse obstoječe nepremičnine ter določa izrabo tal (travnik, polje, gozd, močvirje ...). Po uvajalcu se imenuje "jožefinski kataster".

Katastre so uvedli zato, ker so na njihovem temelju obdavčili lastnino, tudi plemiško.