cerkvene reforme


Jožef II. je bil najodločnejši reformator cerkvene uprave:

 

 

 

 

 

 

 

Žička kartuzija je bila ukinjena 22. junija 1782