avtor

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

mojmir.mosbruker@guest.arnes.si

Narejeno s programom Macromedia Dreamweaver 8Literatura

  1. Cvirn, J., et.al.Novi vek. DZS. Ljubljana, 2000.
  2. Grobelnik, I., Voje, I.: Zgodovina 2 - učbenik. DZS. Ljubljana, 1990.
  3. Mirjanič, A. et.al., Raziskujem preteklost 8.Rokus Klett. Ljubljana, 2010.
  4. Svetovna zgodovina, str. 434-437, 440-457. CZ. Lubljana, 1976.
  5. Zgodovina Slovencev,  str. 351- 388. CZ. Lubljana, 1979.
  6. Žvanut, M. in Vodopivec, P. Vzpon Meščanstva. M&N. Ljubljana, 1995.