AGITIRATI - pridobivati koga za kaj
ALKIMIJA - veda, ki je poskušala spreminjati nežlahtne kovine v zlato in srebro
ARKADA - lok med dvema stebroma, hodnik z vrsto takih lokov
ASTROLOGIJA - prerokovanje človekove usode iz (položaja) zvezd
BAROK - evropski zgodovinski in umetnostni slog med renesanso in klasicizmom. Začel se je v sredini 17. st. v Rimu. To je bil čas po reformaciji, ko se je utrdila prenovljena rimsko-katoliška vera. Z razkošnim ter bogatim slogom je hotela pokazati moč in smisel, utrditi vero in pripadnost v nasprotju s skromno protestantsko umetnostjo. Barok se je razvil znotraj kiparstva, slikarstva, književnosti M. Cervantes) , glasbe (J.S. Bach, G.F. Händel, A. Vivaldi, G. Tartini) in notranje stanovanjske opreme. Značilne so bile bogate oblike, sproščeno, radoživo in lahkotno okrasje in barvito slikarstvo (P.P. Rubens, Rembrandt van Rijn).
BAZILIKA - starokrščanska cerkvena stavba z visoko srednjo ladjo in nižjima stranskima ladjama; imenitnejša cerkev s posebnimi častnimi
BILANCA - pregled, obračun
BOTANIKA - veda o rastlinah
CENTRALIZACIJA - usmeritev v en center, vodenje iz enega centra, združitev na enem mestu
CENZURA - uradno pregledovanje javnosti namenjenih del in ocenjevanje njihove ustreznosti
DENACIONALIZACIJA - vrnitev nacionaliziranega premoženja prejšnjim lastnikom
DOMOZNANSTVO - raziskovanje, proučevanje ožje domovine, regije ali kraja
DRAMA - literarno ustvarjanje ali delo, v katerem besedilo spremenimo v dvogovore in/ali igro
ESEJ - "strokovni spis" - živahno pisano literarno delo, navadno o kakem zaokroženem problemu
FOTOGRAM - fotografski posnetek za izdelavo tlorisa ali 3D računalniškega narisa kakega objekta ali predmeta
GEOLOGIJA - veda o nastanku, razvoju in sestavi zemlje
GOTIKA - se začne v polovici 12. stoletja v Franciji, razširi se po celi zahodni Evropi in se konča po 16. stoletju. Sledi ji renesansa, pred njo pa je bil uveljavljen umetniški slog romanika. Gotika izhaja iz italijanske besede 'gotico' (sprva slabšalen izraz za opis grobe in barbarske, severnjaške kulture Gotov). V času gotike so nastala številna mesta in trgi. Meščanstvo je postalo pomemben in vpliven družbeni sloj ter pomemben naročnik gotskih umetnin, saj sta obrt in trgovina prinašala veliko denarja. V gradbeništvu so značilne katedrale s šiljastimi loki na oknih, vitraži, ozkimi in visokimi zvoniki, križnimi hodniki idr. Razvijejo se vse vrste umetnosti - kiparstvo, slikarstvo in steklarstvo, poleg njih pa še zlatarstvo, rezanje slonovine, oblikovanje tkanin, miniatur itd.
HLAPON - parna lokomotiva ali vlak s tako lokomotivo
IMPROVIZIRATI - posredovati, poustvarjati kaj brez priprave, načrta
INDUSTRIALIZACIJA - začetek in razvo industrije (gospodarska dejavnost, za katero je značilno strojno delo in serijska proizvodnja)
KARIZMA - je sposobnost jasne in navdušujoče komunikacije, katere sporočilo je spodbudno in pritegne druge posameznike
KASTELOLOGIJA - veda o gradovih
KRETNICA - tirna naprava, ki omogoča spremembo smeri vožnje
KRIPTA - grobnica, navadno pod oltarnim prostorom romanskih in zgodnjegotskih cerkva
KVARTIRATI - nastanjevati
LAPIDARIJ - sistematično urejena zbirka muzejsko pomembnih kamnitih spomenikov
LOGOTIP - je grafični element, ki pznačuje izdelek ali podjetje. Znak je lahko besedni, slikovni ali kombinirani. Logotip ima komunikativno in reklamno vrednost, saj podjetja pogosto uporabijo domiselne logotipe z namenom, da bi jih ali svoj izdelek opazili, si ga zapomnili in ga obenem ločili od drugih podjetij ali izdelkov.
MENAŽKA - vojaška posoda za hrano
MOBILIZACIJA
- vpoklic vojaških obveznikov v vojaško službo, "aktivirati"
MONARHIJA - državna ureditev, v kateri vlada monarh -"samovladar"; oblast je dedna (v nasprotju z republiko, kjer oblast izvolimo za določen čas)
NACIONALIZACIJA - podržaviti, podružbiti; spremeniti privatna sredstva, podjetja, nepremičnine v državna ali v družbena
NEOGOTIKA - smer v umetnosti, predvsem v arhitekturi, eden izmed vodilnih v 19. stoletju, ko oživi gotski slog
OKOP - vojaški obrambni nasip
PALISADA - pregrada, ograja iz pokončno postavljenih priostrenih brun, kolov, navadno za obrambo
PARADA - organiziran slovesen sprevod vojaških enot
PIETA - kip ali podoba sedeče Kristusove matere z mrtvim sinom v naročju
PLEBISCIT - ljudsko glasovanje na kakem ozemlju o priključitvi tega določeni državi
PORTAL - arhitektonsko poudarjen vhod v stavbo
PRESTRUKTURIRATI - spremeniti strukturo, sestavo, zgradbo
PREZBITERIJ - del cerkve namenjen za glavni oltar in duhovščino
PRIVATIZIRATI - družbeno, kolektivno spremeniti v privatno
PROFILIRATI - razčlenjevati profil česa z zarezami, vzboklinami
RAZDATI - dati po delih; s požrtvovalnim, nesebičnim delom porabiti svoje sposobnosti za druge
SECESIJA - srednjeevropska umetnostna smer na prehodu v 20. stoletje, ki se odcepi od tradicionalnih smeri in si prizadeva za nove oblike. Pomeni prekinitev starega nemškega razumevanja umetnosti. Je začetek modernizma.
SEIZMOLOGIJA - veda o potresih
SLAVISTIKA - veda o slovanskih jezikih in književnostih
SLOVENISTIKA - veda o slovenskem jeziku in književnosti
STOLNICA, STOLNA CERKEV - cerkev pri sedežu škofije
SUVEREN - politično neodvisen, samostojen
TEMPELJ - nekrščansko svetišče, zlasti razkošno grajeno
TORZO - nepopolno ohranjen ali nedokončan kip, navadno brez glave in udov
TOTALITARIZEM - politična ureditev, v kateri se celotno družbeno in osebno življenje državljanov nasilno enoti in podreja ciljem državnega vodstva
UNITARIZEM - težnja po uveljavljanju centralistične oblasti in omejevanju samostojnosti sestavnih delov države
VIKAR - uradni namestnik cerkvenega predstojnika
VITRAJ, VITRAŽ - v okensko odprtino vstavljena slika iz kosov raznobarvnega stekla, povezanih s svinčenimi trakovi, slikano okno