| <<< |
   

Gradiva predstavljajo kulturno-zgodovinsko in umetnostno dediščino Celja ter zgodovinski razvoj mesta.

 

Zgodovina - V poglavju je predstavljen zgodovinski razvoj mesta. Življenje in delo meščanov ter razvoj mesta sta predstavljena v prostoru in času. Vsebina je predstavljena na posameznih straneh, s katerih s pomočjo aktivnih povezav (linkov) dostopamo do podrobnosti in fotogalerij. Fotografije vsebino ponazarjajo in dodatno pojasnjujejo. Manj znane besede in strokovni izrazi so razloženi v slovarju.

Dediščina - Predstavljeni so tisti tipični in Celju lastni elementi, ki so nam jih zapustili naši stari starši, ki jih mi ohranjamo za naše vnuke in ki delajo Celje celjsko in posebno.

Pot po mestu - Za spoznavanje mesta so predstavljene tri poti, na katerih se seznanimo z razvojem Celja od nastankov do današnjih dni: Od nastanka do knezov Celjskih, Razvoj meščanstva in Pot ob srednjeveškem obzidju.

Kronika je časovni prikaz pomembnejših dogodkov in mejnikov v razvoju Celja v pdf formatu.

Učna gradiva - Poti po mestu so usklajene z učnim načrtom za pouk zgodovine v osnovni šoli. Priloženi so zemljevidi in učni listi z nalogami v pdf formatu, ki so istočasno vodniki po poteh. Na razpolago so tudi interaktivne naloge, miselne naloge (križanke, rebusi, labirinti, sestavljanke idr.) in vprašanja za ponavljanje, s katerimi preverimo poznavanje dediščine Celja, njegovega razvoja in ljudi, ki so ga ustvarjali.

Viri in literatura so navedeni po abecednem redu in so bili glavni vir informacij, besedil in fotografij za sestavo spletnih gradiv. Istočasno so tudi strokovni vir za podrobnejše seznanjanje s celjsko zgodovino in dediščino. Nekatere aktivne povezave nas preusmerjajo na zanimivo strokovno literaturo o obravnavani tematiki.

 

 


S klikom na <<< se vrnemo nazaj na nadrejeno poglavje. Linki so označeni s krepko pisavo ali z znakom >. Spletne strani so narejene s programom Macromedia Dreamweaver 8, fotografije pa s programom Photoimpact 10. Didaktične naloge in zemljevidi so v pdf formatu. Interaktivne naloge so narejene s programom HotPotatoes 6 - pri reševanju po potrebi vključimo izvajanje skriptov in kontrolnikov ActiveX. Za prikazovanje filmskih izrezkov uporabimo enega izmed programov, ki podpirajo prikazovanje v formatih avi, mp4 ali mov.