| ZGODOVINA | DEDIŠČINA | KRONIKA | SLOVAR | VIRI | <<< |
   

delovna gradiva, učni listi in preizkusi znanja

 

POT PO MESTU

Tri poti nas popeljejo po celjski preteklosti in njegovi dediščini ter nam predstavijo razvoj mesta. Prva pot nas popelje v čas od nastanka naselbine do celjskih knezov. Druga pot predstavi Celje od razvoja meščanstva do samostojne Slovenije.Tretja pot je speljana ob celjskem srednjeveškem obzidju. V "učnih listih" se nahajajo naloge in zemljevidi za opisane poti.

 

 

UČNI LISTI

Spoznavanje mesta poteka s pomočjo učnih listov in zemljevidov poti v pdf formatu, ki so istočasno vodnik po celjski dediščini. Na poti hodimo od ene postaje do druge in sproti rešujemo naloge v učnih listih. Z njimi spoznavamo zgodovinski, kulturni in gospodarski razvoj ter znamenitosti Celja. Podani so tudi predlogi za obisk ustanov in ogled muzejskih zbirk, ki tematsko sodijo k spoznavanju mesta v posameznem zgodovinskm obdobju.

 

 

PREIZKUSI ZNANJE

Poznavanje mesta preizkusimo z interaktivnimi nalogami. Z nalogami dopolnjevanja preverimo poznavanje zgodovinskega razvoja mesta. Z izbirnimi nalogami povezujemo celjske znamenitosti z nahajališči. V nalogah povezovanja prepoznavamo Celje na starih fotografijah Josipa Pelikana. Z reševanjem križanke preizkusimo poznavanje znanih Celjanov. Na razpolago so tudi vprašanja za ponavljanje in zabavne naloge.

   

Poti po mestu >

 

Učni listi >

Zemljevidi >

 

 

Interaktivne naloge >

Vprašanja za ponavljanje >

Didaktične igre >