| FOTOGALERIJA | SLOVAR | <<< |
   
 

PRVA SVETOVNA VOJNA

Velika vojna (1914-1918) je v mesto prinesla pomanjkanje. Vse je bilo podrejeno vojnim razmeram. Oblast je omejevala porabo. S cenzuro in propagando je težila k enotnosti in notranjemu miru...Več>

 

ŽIVLJENJE V KRALJEVINI

Po I. svetovni vojni je razpadla Avstroogrska. Slovenske meje smo si izborili tudi z orožjem. Sčasoma je nastala Kraljevina Jugoslavija s srbsko dinastijo Karađorđevićev na čelu. Krepil se je duh jugoslovanskega poenotenja. Celjska industrija je z odprtjem širokega jugoslovanskega trga v novi državi dobila zagon... Več>

 

DRUGA SVETOVNA VOJNA

11. aprila so nemške čete vkorakale v Celje. Nemška oblast je izvajala ponemčevanje in raznarodovalno politiko. Vojna je zbudila upor, na katerega so okupatorji odgovorili z nasiljem. Bilanca vojne je bila strašna... Več>