| FOTOGALERIJA | SLOVAR | <<< |
   
 

ZEDINJENA SLOVENIJA

Leta 1848 smo Slovenci dobili prvi politični program, v katerem smo zahtevali združitev vsega slovenskega narodnega ozemlja v okviru Avstrije, enakopravnost slovenskega jezika ter njegovo uporabo v javnosti, lasten parlament. V tem času je Janez Jeretin začel izdajati nemški Cillier Wochenblatt in slovenski tednik Celske slovenske novine. Leta 1849 so pod njegovim mentorstvom v slovenskem jeziku zaigrali takrat revolucionarno Linhartovo Županovo Micko... Več>

 

 

ČITALNICE

Po letu 1860 se je javno življenje sprostilo in društveno življenje se je ponovno razcvetelo. Slovenci so svojo kulturno udejstvovanje prikazovali v čitalnicah - oblika srečevanj, ki so postala žarišča slovenskega kulturnega (in tudi političnega) življenja. Prirejali so recitacije, igre, predavanja, koncerte, debate, ustanavljali pevske zbore, godbe na pihala in amaterska gledališča. Celjska Narodna čitalnica je bila ustanovljena 19. marca 1862... Več>

 

 

SLOVENSKI IN NEMŠKI CELJANI

Konec 19. stoletja so se močno zaostrili nacionalni odnosi. Vse se je delilo na "slovensko" in "nemško" - gostilne, društva, šole, kopališča, pokopališča, cerkve. Celjski Slovenci so leta 1896 postavili Narodni dom - središče kulturnega, političnega in družbenega življenja. Celjski Nemci so leta 1906 odgovorili z gradnjo prestižne Nemške hiše - Deutsches Haus. Celje je v avstro-ogrski monarhiji veljalo za enega narodno najbolj občutljivih in konfliktnih mest... Več>