|SLOVAR | <<< |
   
 
 

Galerija:


 

 

RAZSTAVA GROFJE CELJSKI (PMC) >

V Knežjem dvoru v Celju je Pokrajinski muzej Celje uredil stalno razstavo o knezih Celjskih.

 

 

STARI GRAD - Prvotno poslopje so v 13. st. postavili Vovbržani. Kasneje so grad dozidavali drugi lastniki, predvsem gospodje Žovneški. Stari grad je bil največja utrdba na Slovenskem. Prebivalci so ga zapustili leta 1400, ko so se preselili v Knežji dvorec v mestu. V času velikega kmečkega upora 1515 so ga upostošili uporni kmetje, vendar so ga v drugi polovici 16. st. obnovili. V 17. st. je ostal brez strehe, v 18. st. pa so gradbeni material uporabili za gradnjo dvorca Novo Celje. Po burni menjavi lastnikov, se je leta 1882 začela njegova obnova, ki traja še danes.

 

Stari grad, avioposnetek (1,76 MB)

Živa zgodovina na gradu (10 MB)


 

 

KNEŽJI DVOR - leži v jugozahodnem delu srednjeveškega mestnega jedra. Prvič se grad, takrat še samo stolp, omenja v listini leta 1323. Kasneje so grofje Celjski stolp prezidali in povečali ter si v njem uredili prebivališče. Spodnji grad je v času Celjskih veljal za eno najlepših renesančnih stavb na Slovenskem. V bojih za celjsko dediščino je bila stavba oplenjena (Jan Vitovec), kasneje pa je v njej bil sedež celjskega vicedomskega urada (urad namestnika deželnega kneza). Grad je bil dobro utrjen in obdan z obzidjem, vendar sčasoma zanemarjen. Sredi 16. stoletja so ga delno prenovili. Od 1748 do 1750 so po nalogu Marije Terezije grad preuredili v vojašnico (do osemdesetih let 20. stoletja). Danes se v Knežjem dvorcu nahajata razstavi Pokrajinskega muzeja Celje Mesto pod mestom in Grofje Celjski ter Galerija sodobne umetnosti Celje.

 

MESTNO OBZIDJE >

Leta 1451 so meščani začeli pospešeno graditi obzidje, ki so ga dokončno postavili v dvajsetih letih. Obzidje je imelo obliko zapotegnjenega kvadrata s 500 m dolgimi stranicami. Zidovje je bilo mogočno, visoko od 5 do 10 m. Na notranji strani je bila zidana ali lesena konstrukcijo s pokritim obrambnim hodnikom. Prvotno obzidje je imelo štiri mogočne vogalne stolpe in štiri manjše vmesne. V mesto so nekoč vstopali skozi mestna vrata - Graška ob severnem, Ljubljanska ob zahodnem in Vodna (Savinjska, Kapucinska) vrata ob južnem izhodu iz mesta. Ob vstopu v mesto so pobirali mitnino - mestni davek. Leta 1785, ko je bilo mesto v finančni stiski, je mestni svet obzidje ter mestna vrata prodal na dražbi. Več >

 

 

Kamnita plošča Habsburžanov - Na prehodu iz Slomškovega trga v kratko Savinjsko ulico so bila do leta 1851 Vodna (Savinjska) vrata. Od vrat se je ohranila le vzidana okrašena kamnita plošča z letnico 1466 in napisom F.I.  A.E.I.O.U. (Friderik imperator, Austrija erit in urbi ultima). Deset let po izumrtju Celjanov in bojih za njihovo dediščino se je v Celju uveljavili cesarski orel - Habsburžani.

Plošča je sedaj vzidana na vzhodno fasado hiše na Slomškovem trgu 7, ki je obrnjena na Savinjsko ulico.

mestno obzidje

posest knezov Celjskih